"LCWR" tag

Ordenssyster kritiserar Vatikanens undersökning

En ordenssyster som har ådragit sig de amerikanska biskoparnas misshag med vad de uppfattat som radikal feminism, har nu kommit med ett skarpt svar (15/8). Hon skriver att deras undersökning av de kvinnliga ordnarna har varit ett slöseri när man samtidigt mörkar finansiell vanskötsel och sexuellt utnyttjande. Syster Elizabeth Johnson…

Hur mycket vet påven om amerikanska ordenssystrar?

KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera Phyllis Zagano ”Troskongregationen och ordenssystrar på kollisionskurs” i Signum 4/2012, eftersom den ger en saklig översikt av problematiken. För exakt ett…

Pris till amerikanska ordenssystrar

”Herbert Haags pris för frihet i kyrkan“ tilldelas 2013 de amerikanska ordenssystrarna och deras paraplyorganisation ”Leadership Conference of Women Religious” (LCWR). Detta meddelar Herbert Haags stiftelse i torsdags i en presskommuniké. I motivering sägs att de ca 46 000 nunnorna i USA förtjänar ”stor respekt” för sin ståndaktighet och ”frimodiga hållning”…

Vatikanens utsände värdesätter de kvinnliga ordnarna

Trots bestående meningsskiljaktligheter mellan de amerikanska kvinnliga ordnarnas samarbetsorganisation och Troskongregationen i Rom betonade Vatikanens delegat för de amerikanska kvinnliga ordnarna, ärkebiskop Peter Sartain, att hierarkins grundläggande stöd för ordnarnas arbete har sitt ursprung i tacksamhet. ”Heliga stolen och USA:s biskopar är djupt stolta över det bidrag som ordenskvinnorna lämnar…

Troskongregationens chef om befrielseteologi, SSPX och LCWR

På frågan om hur han kommer att hantera de mest kontroversiella frågorna som han ärvt, sade den nye chefen för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard L. Müller, att: ”för kyrkans framtid är det viktigt att komma över ideologiska konflikter, vilken sida de än kommer ifrån.” Den tyske ärkebiskopen Gerhard L. Müller, som sedan…

Biskop förklarar Troskongregationens kritik mot LCWR

För fyra år sedan började Troskongregationen i Vatikanen en utvärdering av Leadership Conference of Women Religious (LCWR), en medlemsorganisation som grundades 1956 och som representerar 80 procent av katolska ordenssystrar i USA. Målet var att ta en noggrann titt på om systrarna handlade i enlighet med kyrkans lära. Vid bedömningen…

Ledaren för LCWR menar att Vatikanens granskning väcker frågor om samvetsfrihet

Konflikten mellan Leadership Conference of Women Religious (LCWR) och Troskongregationen över en reform av LCWR handlar i slutändan om huruvida man kan ”vara en katolik och ha ett ifrågasättande sinne”, sade LCWR:s ordförande i en intervju i programmet Fresh Air på National Public Radio. Franciskansystern Pat Farrell berättade också i…

Tillbakablick på det ”påvliga året”

Varje år vid denna tid, ägnar sig de flesta amerikanska journalister som granskar juridik åt att gå igenom vad Högsta domstolen beslutat i ett försök att identifiera trender och teman i domstolens viktigaste avgöranden. Högsta domstolens år, som spänner mellan oktober-juni, matchar mycket bra med vad vi kan kalla det…

Troskongregationen och ordenssystrar på kollisionskurs

I USA finns nästan 60 000 katolska ordenssystrar, och de flesta av dem är anslutna till organisationen Leadership Conference of Women Religious, LCWR. Ordenssystrarna åtnjuter stort förtroende och uppskattning bland katolikerna i allmänhet, men relationen mellan LCWR och kyrkans ledning har däremot inte alltid varit enkel. Troskongregationen i Rom publicerade…

Möte med syster Evelyn

– Några kommentarer från det andliga verkstadsgolvet. I början av maj månad befann jag mig vid ett större retreatcentrum i USA, som drivs av ett 60-tal apostoliska dominikansystrar. Liksom i allmänhet i västvärlden var systrarna till åren komna, mellan 70 och 102 år närmare bestämt, men de hade god hjälp av…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.