Tagged 'London School of Economics'

Ekonom försonar påven med marknadsekonomin

Några av de hårdaste kritiska yttrandena om påven Franciskus har kommit från personer som är upprörda över hans kritik mot det globala kapitalistiska systemet. Från hans förkastande av ”nedsippringsekonomi” i den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium (”Evangeliets glädje”) till hans anklagelse…