Tagged 'Lumen gentium'

Formellt förslag om ny titel för Maria

Den internationella organisationen International Marian Association, en grupp som består av mer än 100 katolska teologer, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk runt om i världen, har tidigare under januari skickat en formell begäran till påven Franciskus om att Jungfru Maria…

Tysk jesuitpräst: Lydnad inte förnuftsvidrig

I den kyrkliga debatten i Österrike om olydnad har nu också den tidigare rektorn för den av Jesuitorden ledda Canisius-skolan i Berlin, jesuitpater Klaus Mertes, kommit med ett inlägg. ”Lydnad innebär inte att koppla bort förnuftet”, hävdar Mertes i den…