Tagged 'Maja Hagerman'

När Sverige kristnades

BESKOW, PER Maja Hagerman, Spåren av kungens män: om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Rabén Prisma 1996 Jan Arvid Hellström, Vägar till Sveriges kristnande. Atlantis 1996 Historien om Sveriges kristnande har aldrig fått någon slutgiltig…