Tagged 'Martin Luther'

450-årsjubileum: Tridentinska konciliet

Tridentinska konciliet avslutade sin sista session den 4 december 1563. Dess beslut kom att prägla kyrkan långt in i modern tid och medförde på sin tid en renässans av katolsk konst och spiritualitet. ”Tridentinum skapade den form av katolicism som…

Tyskland: Katoliker förbereder symposion om Luther

Den katolska teologiska fakulteten vid universitetet i Erfurt och Johann Adam Möhlers institut för ekumenik i Paderborn förbereder ett internationellt luthersymposium i augustinerklostret i Erfurt. Det skall äga rum 21–25 september 2014 under titeln ”Luther – katolicitet och reform: Rötter,…

Samlingsvolym med Luthers anteckningar upptäckt

I en volym i Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel, Tyskland, har hittills okända anteckningar av Martin Luthers (1483–1546) hand upptäckts. De är bland de äldsta bevarade handskrivna texterna av reformatorn, uppgav biblioteket i Wolfenbüttel i måndags enligt den katolska tyska…

Ekumeniskt reformationsdokument signeras

År 2017 firas ett ”reformationsjubileum” med anledning av att det är 500 år sedan Luther anslog sina teser. I juni fyra år före offentliggör Vatikanen och Lutherska världsförbundet ett med spänning inväntat gemensamt dokument. Det skall undertecknas av ledande företrädare…