Tagged 'Martin Strid'

Sverigedemokratisk syn på muslimer

Sverigedemokaternas landsdagar pågår för närvarande i Norrköping. I går, lördag den 25 november, under debatten om partiets kulturpolitik, gjorde en av delegaterna, Martin Strid från Borlänge, ett uttalande som borde ha fått samtliga som hörde det att reagera omedelbart. I…