Tagged 'Mary Collins'

Påven Franciskus och de irländska biskoparna

Världsfamiljemötet i Dublin den 21–26 augusti till vilket påven Franciskus anslöt sig under lördagen den 25 och söndagen den 26 augusti har handlat om själva ämnet, om äktenskapets och familjens värde och betydelse. Men mötet har samtidigt överskuggats av frågan…