Tagged 'Massimo Palombella'

Ny, elektronisk orgel i Peterskyrkan

Vatikanen har gått in för digitalisering av kyrkomusiken: i Peterskyrkan klingar numera ofta vid stora högtider ett digitalt instrument i stället för den traditionella piporgeln. Efter den första insatsen på julaftonen ackompanjerades påvens högtidliga vesper vid årets slut på en…