Tagged 'medvetande'

Hjärnkoll på skolan

av ERIK ÅKERLUND Martin Ingvar och Gunilla Eldh: Hjärnkoll på skolan. Natur & Kultur 2014, 176 s. Hur fungerar det psykologiskt när barn lär sig? Och vad kan vi med neurofysiologins hjälp säga om vad som är lämpliga respektive mindre…

Mindlesness

– Varför undviker mindfulness-rörelsen kristendomens bidrag? Mindfulness har fått stort genomslag i Sverige. Litteraturen fyller hyllmetrar i boklådornas kropp och själ-avdelning, och denna nyandlighet torgförs i ständigt återkommande artikelserier i dagstidningarna. Exempelvis marknadsförde Dagens Nyheter en av rörelsens förespråkare, Åsa Nilsonne,…