Tagged 'Mexiko'

Hela Mexiko viger sitt liv till Jungfrun av Guadalupe

En traditionell fromhetsform inom katolska kyrkan upplever för närvarande en ny glansperiod i Mexiko. Hundratusentals människor förbereder sig i dessa dagar via smartphone på att invigas till gudsmodern Maria den 12 december. Initiativet ”Hela Mexiko viger sitt liv till Jungfrun…

Politik bestäms inte av grupptillhörighet

Liksom i andra länder i västvärlden finns en tendens i USA att utgå från att människor som tillhör en viss grupp också har vissa politiska åsikter. En stor sådan grupp är latinos/latinx/hispanics, som i USA ofta antas rösta på Demokraterna….