Tagged 'miljö'

Nytt klimatdokument från Österrikes katolska socialakademi

Ganzheitliche Ökologie. Klima- und soziale Gerechtigkeit (enhetlig klimatmässig och social rättvisa) är titeln på ett nytt dokument från Österrikes katolska socialakademi, som med anledning av miljömötet i Paris domineras av temat miljöfrågor och social rättvisa. Inspirerade av påven Franciskus encyklika…

Schottenius om påvens miljöencyklika

I Dagens Nyheter, kulturdelen, kommenterar Maria Schottenius i dag påven Franciskus miljöencyklika Laudato si. Hon avslutar krönikan med att konstatera: ”Jag trodde aldrig att påven i den katolska kyrkan skulle kunna bli en av de mest inflytelserika, radikala politiska krafterna i det moderna,…

Påven inför årlig skapelsedag 1 september

Efter miljöencyklikan Laudato si i början av juni kom i måndags påvens nästa slag för miljön: med en av Vatikanen offentliggjord skrivelse förkunnade Franciskus införandet av en årlig bönedag för skapelsen. Den skall begås över hela världen 1 september. Påven…

Living Planet

av ANDREAS CARLGREN – Vilken rätt har vissa att förbruka mycket mer än de flesta andra? Nyligen presenterade Världsnaturfonden WWF sin rapport Living Planet. Den är avsedd att beskriva läget för planeten framför allt ur miljösynpunkt. Man presenterar en rad siffror,…

Franciskus kräver större miljömedvetande

Påven Franciskus uppmanar till ett ökat skydd av miljön. Det är inte bara institutioner som måste ta sitt ansvar utan även varje enskild medborgare, sade påven vid söndagens angelusbön på Petersplatsen. Skyddet av naturen är starkt kopplat till det mänskliga…

Jättedammsbygge i Brasilien stoppat

Bygget av jättedammen Belo Monte i Brasilien har återigen stoppats. En domstol gav på tisdagen den klagande delstaten Para rätt i dess påpekande, att urinnevånarnas intressen i den berörda regionen inte beaktats tillräckligt vid utarbetandet av jätteprojektet. Dessutom måste konsekvenserna…