Tagged 'monsignore Jesús Esteban Sádaba'

Ecuador: Exploatering av jord splittrar urbefolkningen

De senaste veckorna har den östra delen av Ecuador, i Amazonas djungel, kännetecknats av spänningar till följd av multinationella företags exploatering av jordegendom i regionen. Det har lett till sammanstötningar och massakrer av olika folkgrupper, som drabbas av exploateringen av…