Tagged 'monsignore Stuart Swetland'

USA-katolikernas syn på en militär insats i Syrien

Under den gångna veckan har påven Franciskus fördömt bruket av kemiska vapen, men också förkastat president Obamas hot om en militär insats i Syrien, syftande till att avhålla president Bashar al-Assad från att åter sätta in sådana massförstörelsevapen i inbördeskriget….