Tagged 'Nepal'

Kristna i Nepal vill ha fullständig religionsfrihet

Den katolska kyrkan i Nepal uppmanar den nye premiärministern Baburam Bhattarai att infria sitt löfte att skydda religiösa minoriteter i Nepal som har hinduisk majoritet. Artikel 160 i den nya strafflagen, som ska offentliggöras inom de närmaste veckorna, förbjuder konvertering…