Tagged 'Network Nuns on the Bus: A Drive for Faith'

Nunnor i kampanj för rättvis invandringslagstiftning

”Invandringslagstiftning måste återspegla nationens värderingar, inte dess farhågor”, säger 29 nunnor i USA, som nu genomför en kampanjresa med buss från kust till kust, från Ellis Island i New York (den klassiska porten för invandrare till USA) till Angel Island…