Tagged 'new public management'

Mellan liv och byråkrati

av TOMAS BRYTTING Jonna Bornemark är en filosof som vinnlagt sig om att kommunicera med en bred publik, i radion – Filosofiska rummet och som sommarpratare – och nu med boken Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde….

Vad rätt du tänkt fast det var fel

RECENSION av JAN-OLOF HELLSTEN Johan Wennström: Lärare utan frihet. Samhällsförlaget, 2014, 80 s. Det finns böcker som förändrat tänkandet inom sitt ämnesområde trots att nästan allt var fel. David Riesmans: Den ensamma massan är en sådan. Trots att boken är…

Avdammad eller ny ed

BENGT SÄFSTEN Vissa saker förgås inte. Den så kallade läkareden avskaffades i Sverige redan på 1870-talet efter en diskussion som tycks märkligt bekant. Eden används fortfarande i många andra länder. Under högtidliga former avslutas ofta läkarutbildningen där med att man…