Tagged 'Newmanhuset'

Svensk ambassadör om humanismen

Anders Piltz höll i går, lördag, två föredrag i Newmanhuset, Uppsala, inom ramen för kursen Vadå kristen humanism? som ges på Newmaninstitutet. Det första föredraget hade titeln ”Human, humaniora, humanism – att utbildas till människa”. Det andra berörde ”Återbruket av antiken”….