"Newmaninstitutet" tag

Varför läsa Thomas av Aquino än i dag?

Thomas av Aquino (1225–1274) är en av katolska kyrkans mest betydelsefulla teologer. I katolska gudstjänster firas han i dag, den 28 januari. I sin apostoliska skrivelse Evangelii gaudium hänvisar påven Franciskus vid flera tillfällen till Thomas skrifter. Under den gångna höstterminen höll Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi, en kurs på Newmaninstitutet…

Newmaninstitutet har nu rätt att utfärda fil.kand­–examen

Från och med i dag, tisdag den 22 oktober, har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Det innebär att man nu har dubbla examensrättigheter; redan sedan tidigare har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Idag kom nämligen det glada beskedet att regeringen har beslutat att bevilja Newmaninstitutet rätt…

Kardinal Kurt Koch nu på besök i Uppsala

 ”Må den heliga Birgitta genom sin förbön hjälpa oss att uppnå full enhet mellan oss kristna; i synnerhet den enhet mellan Skandinavien och Rom som spelade en så stor roll i den heliga Birgittas eget liv.” Prefekten för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, befinner sig för…

De nordiska biskoparna ber för Syrien

De nordiska biskoparna avslutade sitt höstmöte i Norge på onsdagen med att uttrycka sitt deltagande för det lidande folket i Syrien genom en gemensam bön. De beslöt också att införa en årlig böndag för förföljda kristna över hela världen. Det blir den 26 december, festdagen för protomartyren Stefanus. Angående övrigt…

Allmän humanioraplikt

FREDRIK HEIDING I går eftermiddag småpratade jag med en av de andra lärarna vid Newmaninstitutet i Uppsala, och vi kunde se fram emot en trevlig helg med god eftersmak från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) beslut i onsdags att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Fyllda av optimism…

Newmaninstitutet får grönt ljus för fil.kand-examen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar i dag, onsdagen den 28 augusti, att man har beslutat att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Regeringen, som senare fattar det formella beslutet i frågan, väntas följa UKÄ:s rekommendation. Newmaninstitutet i Uppsala är landets enda högskola med katolsk huvudman och man…

Jesus på DN och Signum i Almedalen

av ULF JONSSON  I går uppmärksammade DN Kultur den helige Franciskus av Assisi och den nuvarande påven Franciskus. Och i dag är det Jesus själv som står i fokus på DN Kultur. (Svenska Dagbladet får lov att lägga på ett kol för att hänga med på fronten!) I dag tar…

Newmaninstitutet får tre professorer i morgon

Newmaninstitutet i Uppsala har fått sina tre första professorer, och det firar man i morgon förmiddag, onsdag den 20 februari, med tre offentliga professorsföreläsningar. De tre professorer som nu installeras vid Newmaninstitutet är Anders Ekenberg, Gösta Hallonsten och Ulf Jonsson. Anders Ekenberg har sin akademiska bakgrund vid Uppsala universitet, där…

Ignatiansk spiritualitet i kyrkligt gränsland

Recension Av SUNE FAHLGREN Fredrik Heiding: Ignatian Spirituality at Ecclesial Frontiers Lulu Publishing, 2012. Ignatiansk spiritualitet är på modet i Sverige, liksom på många andra håll i väst. 1500-talsmystikern Ignatius av Loyola tycks passa vår tid och vår del av världen. Hans ”Andliga övningar” (Exercitia spiritualia) har en stark attraktionskraft…

Humanistisk vändpunkt

FREDRIK HEIDING I veckan som gick bildades ett nytt förbund: Förenade Humanister. Styrelseledamöterna i denna förening kommer huvudsakligen från Unga Humanister, det vill säga ungdomsförbundet i det sekulära Förbundet Humanisterna. Under december månad förra året skrev Unga Humanister flera inlägg på Newsmill (här och här) där man pekade på vad…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.