Tagged 'Nicoletta Vittoria Spezzati'

Ordenssyster utnämnd till hög post i Vatikanen

Italienskan Nicoletta Vittoria Spezzati, för närvarande medarbetare i kongregation för ordensfolk  inom Vatikanen, har av påven Benedictus XVI utnämnts till andra sekreterare för denna kongregation. Hon tillhör ordensgemenskapen ”Tillbedjare av Kristi blod” innehar därmed den tredje posten i ledningsgruppen. Spezzati…