Tagged 'nouvell théologie'

Sanningens anspråk

av ERIK ÅKERLUND – Det ligger i sanningens natur att den inte helt kan formas efter oss själva. Ingen tycks vara likgiltig inför sanningen, vare sig man ser sig som dess förkämpe eller som dess nedbrytare. Kanske är det ett anspråk…