Tagged 'Nya testamentet'

Hela Bibeln översatt till sju nya språk

Bibeln i sin helhet, med Gamla och Nya testamentet, har översatts till ytterligare sju språk. Tre av dessa är afrikanska, två asiatiska, ett latinamerikanskt samt ett europeiskt. Det meddelade Tyska Bibelsällskapet (Deutsche Bibelgesellschaft) i Stuttgart under tisdagen. Hela Bibeln är…

Jesus i kyrkan

PER BESKOW I samband med Svenska kyrkans val av ny ärkebiskop har inomkyrkliga motsättningar kommit i dagen. Det talas om att kyrkan håller på att spricka, och tonläget kan bli betydligt högre än vanligt. Biskop Åke Bonniers hätska utfall mot…