Tagged 'Origenes'

Origenes återupptäckt

En italiensk filolog har hittat outgivna predikningar av Origenes i München. Upptäckten meddelades i tisdags av Bayerische Staatsbibliothek. Maria Moli Pradel studerade ett bysantinskt manuskript från 1100-talet då hon den 5 april märkte att några av homilierna över Psaltaren som…