Tagged 'ortodoxin'

S:t Petrus och S:t Paulus väcker förhoppning om enhet

På torsdagen, inför apostlarna Petrus och Paulus högtid, mottog påven Franciskus på sedvanligt sätt en delegation från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, primus inter pares (den förste bland jämlikar) bland ledarna för de autokefala (självständiga) kyrkorna inom ortodoxin. Vid audiensen välkomnade…