Tagged 'palliativ vård'

Vår sista tid är nu

av MIKAELA LUTHMAN – Vi människor är så olika! Vi lever och dör olika, oftast dör vi som vi levat. I den underbara boken Berättelsen om Pi av Yanne Martel (2001) befinner sig pojken Pi i en livbåt i Stilla havet,…

Gud i palliativ vård?

av Mikaela Luthman – Religionen löser inte lidandets problem men ger hjälp att hantera existensen. Vi talar för mycket om Gud, hävdar religionsvetaren, teologen och f.d. nunnan Karen Armstrong. Gör vi? Eller pratar vi i själva verket för lite om Gud?…