Tagged 'partnerskap mellan samkönade'

Tyska katolska biskopar om kvinnliga diakoner

Två tyska biskopar, Franz-Josef Overbeck och Franz-Josef Bode, har intagit olika ståndpunkter i frågan om kvinnliga diakoner. Biskop Overbeck från Essen är motståndare och framför historiska skäl medan biskop Bode från Osnabrück menar att saken måste diskuteras. I den katolska…