Tagged 'Patriotiska föreningen'

Vatikanen oroad över trakasserier mot kinesisk biskop

Vatikanen har uttryckt oro över den bristande religionsfriheten i Kina, där katoliker hör till de mest framträdande offren. Det senaste fallet rör trakasserierna mot hjälpbiskopen i Shanghai, Thaddeus Ma Daqin. Enligt den Rom-baserade nyhetsbyrån AsiaNews sitter Ma Daqin i husarrest….