Tagged 'påven Franciskus'

Påven uppmanar till ”aktiv fred” i Bulgarien

Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under måndagskvällen till en ”aktiv fred” mot egoism och likgiltighet. Företrädare…

Påven firade mässa i centrum av Bulgariens huvudstad

Påven Franciskus firade i söndags en mässa i Bulgariens huvudstad Sofia. Vid gudstjänsten på Prinz-Alexander-Platz, i närheten av presidentpalatset, deltog mer än 12 000 troende – nästan en femtedel av Bulgariens katoliker. På morgonen hade Franciskus inlett sitt tvådagarsbesök i Bulgarien…

Påven uppmanar till långsiktiga åtgärder för världshaven

Påven Franciskus uppmanar till ett långsiktigt handlande, som sträcker sig över flera generationer, när det gäller skyddet av världshaven. Ansträngningarna för att skydda skapelsen måste sätta dagens unga människors behov, men också framtida generationers, i centrum, skriver han i en…

Påven Franciskus avkragar ex-kardinal McCarrick

Vatikanen offentliggjorde på förmiddagen i dag, lördag den 16 februari, att påven Franciskus beslutat att avkraga den tidigare kardinalen Theodore McCarrick, som nu är 88 år gammal. McCarrick var tidigare ärkebiskop av Washington D.C. och en av de mest inflytelserika…