Tagged 'påven Franciskus'

Kardinalsrådet överväger lekfolkets medbestämmande

Reformgruppen kring påven Franciskus (K9-gruppen) överväger möjligheten att stärka kyrkfolkets delaktighet vid biskopsutnämningar. Denna fråga togs upp på senaste mötet i det råd med nio kardinaler, som stödjer påven i hans reformer av kurian. Man har där även tagit upp…

En skymf om USA lämnar klimatuppgörelsen

Enligt Vatikanen vore det ett nederlag om USA:s president Donald Trump skulle riva upp klimatöverenskommelsen i Paris från 2015. Om Trump verkligen skulle besluta sig för det, skulle det ”även vara en stor skymf” för Vatikanen, sade kanslern för den…

Påven tar emot Trump den 24 maj

Påven Franciskus kommer att ta emot USA:s president Donald Trump i Vatikanen. Det meddelade Vatikanen under torsdagskvällen. Efter mötet, som äger rum redan kl. 8.30 den 24 maj, kommer Trump även att träffa kardinalstatssekreterare Pietro Parolin och Vatikanens  utrikesminister, ärkebiskop…

Påven firar pingst med pingstvänner

I en gest av ekumenisk öppenhet har påven Franciskus inbjudit karismatiska katoliker tillsammans med medlemmar av Pingströrelsen och flera olika evangeliska samfund till Rom för att fira 50-årsminnet av den katolska karismatiska rörelsens födelse. Påven kommer att leda en kvällsbön…

Använd Bibeln lika ofta som mobilen

Påven Franciskus önskar sig, att katoliker skall ha med sig en fickutgåva av evangelierna lika ofta som sin mobil och ägna Bibeln lika stor uppmärksamhet som den. Den här jämförelsen är visserligen en paradox, men skall stämma till eftertanke, sade…