Tagged 'påveval'

Kopterna har en ny påve

Den kristna minoriteten i Egypten har en ny påve. I enlighet med den koptiska kyrkans osedvanligt traditionella rit drog ett barn med förbundna ögon i Kairos Markuskatedral på söndagen ur ett glaskärl ett hopvikt papper med ett av tre namn….

Tre koptiska påvekandidater kvar

Kandidaterna till ämbetet som påve för den koptisk-ortodoxa kyrkan är klara. Under stora säkerhetsåtgärder valde valförsamlingen med 2 400 präster och lekfolk i Markuskatedralen i Kairo på måndagen tre kandidater i slutrundan. Namnen tillkännagavs av kyrkans interimistiske ledare (locum tenens), biskop…