Tagged 'Påvliga akademin för livet'

Robotar i fokus vid konferens i Vatikanen

Vid en internationell konferens som hålls i februari kommer Vatikanen att dryfta de effekter som artificiell intelligens och robotar har på människornas liv. När robotarna ständigt blir mer och mer lika människor, måste man ställa sig frågan vad som utgör…