Tagged 'Per Åkerlund'

Krisar kristna förlag?

av KJELL BLÜCKERT De röda böckerna är de kristnas förlagens kassakor – biblar, psalmböcker, katekeser och konfirmandmaterial. De är fysiska böcker som alltid behövs. Även om den svenska kristenheten i stort tycks minska, trycks, säljs och ges dessa böcker bort…

Per Åkerlund på Artos hedersdoktor i Lund

Den teologiska fakulteten vid Lunds universitet kommer att utse Per Åkerlund, förläggare på Artos förlag, till hedersdoktor. Det uppger Sydsvenska Dagbladet. Under 35 års tid har Artos gett ut en mycket omfattande mängd teologisk litteratur, däribland en rad katolska och…