Tagged 'personalordinariatet Our Lady of Walsingham'

Anglikanska ordenssystrar konverterar

Elva anglikanska ordenssystrar från södra England har gemensamt med sin priorinna gått över till katolska kyrkan. Kvinnorna tillhörde Community of St Mary the Virgin, en av de äldsta ordnarna i Church of England, och de blev i Oxford högtidligt upptagna…