Tagged 'Peter Higgs'

Påvliga akademin för naturvetenskap om Higgspartikeln

Nobelpriset i fysik förväntas ges till Peter Higgs. Hur ställer sig den katolska kyrkan till Higgspartikeln? Läs här om den positiva reaktionen på upptäckten av Higgspartikeln i Påvliga akademin för naturvetenskap. Gabriele Gionti, italiensk jesuit och teoretisk fysiker vid Vatikanens Observatorium, intervjuades…

Intervju med jesuit om Gudspartikeln

”Det faktum att vi ser denna harmoni i naturen, i likhet med harmonin som finns i Higgspartikeln, det faktum att vi nu har en mekanism och en partikel som kan förklara hur massa överförs till andra partiklar, står inte i…