Tagged 'president Barack Obama'

President Obama ”oerhört imponerad” av påven Franciskus

Att den amerikanske presidenten Obama är ”oerhört imponerad” av påven Franciskus framgick av en intervju av TV-journalisten John Harwood på Consumer News and Business Channel. Obama ansåg att påven visat anmärkningsvärd ödmjukhet i sina officiella uttalanden, särskilt beträffande frågor om…