Tagged 'psykisk ohälsa'

Kaliforniens biskopar ger holistiska svar på psykisk ohälsa

”God vetenskap som erkänner människors liv och värdighet strider aldrig mot katolsk tro. Medicinsk forskning har upptäckt många användbara behandlingar mot mental ohälsa, och katoliker bör välkomna och använda dessa – även mediciner, psykoterapi och andra medicinska ingripanden.” Så skriver…