Tagged 'psykologi'

Vårt behov av närhet

av GUNILLA MARIA OLSSON – Relationer i samtidslitteraturen. När samtidslitteraturen är som bäst, är den en spegel av vad som pågår runt omkring oss, kanske också i vårt eget liv. Tendenser i tiden blir tydliga, och jag vill här ta tre…