Tagged 'Quanta cura'

Koncilier förr och nu

av STEN HIDAL Det har gått femtio år sedan det Andra Vatikankonciliet inleddes och med anledning därav har ett ”trons år” blivit utlyst. Att konciliet var den största händelsen i katolska kyrkan under 1900-talet kan inte betvivlas. Men i vilka…