Tagged 'reformationsjubileum'

Synlig enhet

av KJELL BLÜCKERT, PHILIP GEISTER OCH FREDRIK HEIDING – Ekumeniken behöver ett gemensamt mål.   Ett inställt besök hos påven kan vara intressantare än ett som faktiskt ägt rum. När påven Johannes Paulus II avbokade ett inplanerat besök 1998 av Svenska…

Luther dominerar reformationsminnet

av FREDRIK HEIDING – Rapport från en internationell konferens.   Förberedelserna inför reformationsminnet 2017 är i full gång. Det märks både i form av bokutgivning, evenemang och seminarier på olika håll. Den evangeliska kyrkan i Tyskland satte igång med förberedelser redan…

Tal till påven Franciskus

av ANTJE JACKELÉN Ers Helighet, Era Eminenser och Excellenser! Det är en ära och glädje för mig att få framföra hälsningar från Svenska kyrkan. Vatikanen och Svenska kyrkan har haft många kontakter sedan andra Vatikankonciliet. Förra våren hade vi den…