Tagged 'religionsfrihet'

Protest mot antikyrklig kampanj i Kina

Biskop Vincent Zhu Waifang från stiftet Wenzhou i Kina beklagar den ihållande kampanj som den kinesiska regeringen driver mot katolska och protestantiska kyrkor. Enligt biskopen kommer de av myndigheterna beordrade rivningarna av kyrkobyggnader och avlägsnandet av kyrkornas kors att bidra…

Fortsatt antikyrklig kampanj i Kina

Hundratals kravallutrustade poliser slet ned korset på den protestantiska kyrkan Longgan Huai En i Wenzhou, i den sydkinesiska provinsen Zheijang, en gång känt som ”Kinas Jerusalem”. Det pågår en av regeringen utlyst kampanj i provinsen riktad mot kristna gudstjänstlokaler och…

Ökande religionsfientlighet världen över 2012

[Lutherska kyrkan St. Paul i Mardan, Pakistan, brändes ned i september 2012 av en folkmassa i protest mot en trailer för en amerikansk film som upplevts som kränkande mot islam.] Inställningen till troende har blivit alltmer fientlig, enligt det ansedda…

Två katolska präster i Kina fängslade

Att två unga präster tillhörande den underjordiska katolska kyrkan i Kina fängslats vållar tvivel på Xi Jinpings nya reformer. De två prästerna ledde katekesundervisning för vuxna i Qinyuan. De troende som hjälpte dem blev bötfällda. Somliga katoliker hoppas att koncentrationen…