Tagged 'religionsfrihet'

Gult kort till Liberalerna

av ULF JONSSON – Liberalerna befinner sig på kollisionskurs med religionsfriheten. Religionsfriheten är en grundläggande universell mänsklig rättighet, och  den åtnjuter utan tvekan ett brett folkligt stöd. I Sverige skyddas religions­friheten både genom grundlagen och genom Europarätten. Bortsett från ett förslag…

Den hotade religionsfriheten

”Religionsfriheten har allt svårare att hävda sig” ”Islamska staten” eller livslångt tvångsarbete för missionärer, Boko Haram eller blasfemilagar: förföljelserna av religioner har tilltagit drastiskt under senare år. Hjälporganisationen ”Kyrkan i nöd” [Kirche in Not] påpekar detta, när det i tisdags…

Påven i Albanien: Religion får aldrig motivera våld

Religion får enligt påven Franciskus aldrig användas för att rättfärdiga våld. ”Ingen får ta religion till intäkt för att rättfärdiga handlingar som strider mot människovärdet och mänskliga rättigheter, i första hand rätten till liv och religionsfrihet för alla”, sade påven…

Protest mot antikyrklig kampanj i Kina

Biskop Vincent Zhu Waifang från stiftet Wenzhou i Kina beklagar den ihållande kampanj som den kinesiska regeringen driver mot katolska och protestantiska kyrkor. Enligt biskopen kommer de av myndigheterna beordrade rivningarna av kyrkobyggnader och avlägsnandet av kyrkornas kors att bidra…