Tagged 'religionsfrihet'

Den hotade religionsfriheten

”Religionsfriheten har allt svårare att hävda sig” ”Islamska staten” eller livslångt tvångsarbete för missionärer, Boko Haram eller blasfemilagar: förföljelserna av religioner har tilltagit drastiskt under senare år. Hjälporganisationen ”Kyrkan i nöd” [Kirche in Not] påpekar detta, när det i tisdags…

Påven i Albanien: Religion får aldrig motivera våld

Religion får enligt påven Franciskus aldrig användas för att rättfärdiga våld. ”Ingen får ta religion till intäkt för att rättfärdiga handlingar som strider mot människovärdet och mänskliga rättigheter, i första hand rätten till liv och religionsfrihet för alla”, sade påven…

Protest mot antikyrklig kampanj i Kina

Biskop Vincent Zhu Waifang från stiftet Wenzhou i Kina beklagar den ihållande kampanj som den kinesiska regeringen driver mot katolska och protestantiska kyrkor. Enligt biskopen kommer de av myndigheterna beordrade rivningarna av kyrkobyggnader och avlägsnandet av kyrkornas kors att bidra…

Fortsatt antikyrklig kampanj i Kina

Hundratals kravallutrustade poliser slet ned korset på den protestantiska kyrkan Longgan Huai En i Wenzhou, i den sydkinesiska provinsen Zheijang, en gång känt som ”Kinas Jerusalem”. Det pågår en av regeringen utlyst kampanj i provinsen riktad mot kristna gudstjänstlokaler och…