Tagged 'Rögle kloster'

Rögle kloster i Sydsvenskan

Sydsvenska Dagbladet har gjort ett reportage om Rögle kloster med en intervju med dominikansyster Katarina. Artikeln som finns här via denna länk publicerades i lördags på ett helt uppslag i tidningen. Red. 2016-10-24 Så är livet i klostret i väntan på påven

Andlig dialog på nätet med dominikansystrar

I dag, tisdagen den 15 november, firas den helige Albertus Magnus högtidsdag. Albertus Magnus (d. 1280), som tillhörde den katolska dominikanorden, undervisade i både naturfilosofi och teologi. Utan svårigheter kunde han förena det som vi i dag kallar naturvetenskap med…