Tagged 'Ronald Reagan'

Obama tackade påven för Kubaöverenskommelsen

I en nationell TV-utsändning på onsdagen tackade USA:s president Barack Obama påven Franciskus för den hjälp denne gett för att underlätta inledningen av normaliseringen av relationerna mellan USA och Kuba. Obama sade att påven skrivit personliga brev till både honom…

Vatikanens resa från anti-kommunism till anti-kapitalism

Återigen ruskar påven Franciskus om katolska kyrkan. På tisdagen gav han ut sin första ”apostoliska förmaning” Evangelii gaudium genom att utse en ny fiende till kyrkan: den moderna kapitalismen. ”Somliga människor fortsätter att försvara ’nedsippringsteorier’ (trickle-down theories), som förutsätter att…