Tagged 'Saliga de som håller fred'

Världsfredsdagen sätter etik i fokus

Påven Benedictus XVI har valt ”Saliga de som håller fred” som tema för sitt budskap inför den 46:e Världsfredsdagen, som infaller den 1 januari 2013. Det påvliga rådet för rättvisa och fred tillkännagav temat i måndags och sade att budskapet…