Tagged 'Samuel P. Huntington'

Varierad globalisering

HENRIK ALBERIUS Peter L. Berger och Samuel P. Huntington (ed.), Many Globalizations – Cultural Diversity in the Contemporary World, Oxford University Press, New York 2002. 374 s. När Wall Street Journal i december i fjol konstaterade att Baywatch är det mest…