Tagged 'sandinistiska revolutionen'

Kuba – kyrka i dialog

JONSSON, KARL ARNE ”Religionen är inte folkens opium. Man kan vara kristen och marxist samtidigt. Var och en har rätt att hysa de övertygelser han själv önskar”, säger Fidel Castro i en längre intervju publicerad i den mycket omdiskuterade boken Fidel…