Tagged 'sexuella övergrepp'

Skevt maktförhållande leder till övergrepp i kyrkan

–Ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, Hans Zollner om de första resultaten av en tysk övergreppsstudie. Vatikanens barnskyddsexpert Hans Zollner ser ett skevt maktförhållande som en väsentlig faktor i övergrepp begångna av präster. Till detta kommer en otillräcklig förberedelse…

Biskop Anders visar väg

I ett brev till de troende i Stockholms katolska stift, publicerat i dag den 4 september, uttrycker kardinal Arborelius förtvivlan över de övergrepp som kommit i dagen runt om i den världsvida kyrkan. Stockholms katolska stift antog 2001 en beredskapsplan…

Biskoparna i Illinois vill samarbeta med justitiekanslern

Flera katolska biskopar i den amerikanska delstaten Illinois har uttryckt önskemål om samarbete med delstatens justitiekansler för att utvärdera stiftens rådande policier och riktlinjer för att förhindra prästövergrepp på barn, unga och andra utsatta personer. Biskoparna vill analysera riktlinjerna för…

Påven Franciskus och de irländska biskoparna

Världsfamiljemötet i Dublin den 21–26 augusti till vilket påven Franciskus anslöt sig under lördagen den 25 och söndagen den 26 augusti har handlat om själva ämnet, om äktenskapets och familjens värde och betydelse. Men mötet har samtidigt överskuggats av frågan…

Ärkebiskop anklagar Franciskus för mörkläggning

Ärkebiskop Carlo Maria Viganò anklagar inte bara ett antal biskopar utan också påven Franciskus för att inte ha vidtagit nödvändiga åtgärder i fallet med sexuella övergrepp begångna av den före detta kardinalen Theodore McCarrick. Ärkebiskop Viganò var apostolisk nuntie (Vatikanens…