Tagged 'sexuella övergrepp'

Kyrkliga utbildare diskuterade övergreppsprevention

Mer än 250 experter från hela Europa träffades den gångna helgen i Florens för att diskutera hur ämnet prevention av sexuella övergrepp ska hanteras inom utbildningen av ämbetsbärare och ordenspersoner. I centrum för diskussionerna stod personlighetsutveckling, liksom metoder för psykologisk granskning,…

Marie Collins kräver svar av kardinal Müller

Irländskan Marie Collins, som själv har utsatts för sexuella övergrepp, har krävt svar av kuriekardinalen Gerhard Ludwig Müller i Vatikanen på några frågor angående skydd av barn. I ett öppet brev som den amerikanska webportalen National Catholic Reporter offentliggjorde på…

Vatikanen reformerar den katolska prästutbildningen

Skyddet av minderåriga från sexuella övergrepp ska framöver bli en allt fastare beståndsdel av prästutbildningen i hela världen. Detta tema måste ägnas ”större uppmärksamhet”, heter det i Vatikanens nu aktualiserade riktlinjer för prästbildning (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis), som Osservatore Romano offentliggjorde…

Katolskt barnskyddscentrum invigt i Rom

Det påvliga Gregoriana-universitetets barnskyddscentrum har inlett sitt arbete i sina nya lokaler i Rom. Ordföranden för Påvliga barnskyddskommissionen, kardinal Sean Patrick O’Malley från Boston, invigde de nya lokalerna vid det jesuitledda universitetet under måndagen. Inrättningen, som flyttats från München till…

Offer för sexuella övergrepp mötte påven

För första gången under sin ämbetstid har påven Franciskus mött offer för sexuella övergrepp, däribland två tyskar. De enskilda samtalen med de tre männen och tre kvinnorna i måndags hade varat ca trettio minuter för var och en, sade Vatikanens…

Påven möter offer för sexövergrepp i dag

Påven Franciskus kommer i dag, måndag den 7 juli, att fira mässa tillsammans med och sedan samtala med åtta personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp begångna av katolska präster. Mötet äger rum i påvens residens, Casa Santa Marta, i Rom….

Helgonförklarade fattade inte alltid felfria beslut

Frågan om hur mycket påven Johannes Paulus II kände till om övergreppsskandalen kring grundaren av Kristi legionärer, Marcial Maciel Degollado, som påven starkt hade understött, var ett av de ämnen som Vatikanens talesperson, pater Federico Lombardi kommenterade i samband med…

Vatikanen = kyrkan?

STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla 193 medlemsstater som undertecknat barnkonventionen skall regelbundet genomgå en prövning…