Tagged 'sexuella övergrepp'

Påven träffar på nytt offer för övergrepp från Chile

Den 1–3 juni kommer påven Franciskus att träffa ytterligare en grupp av offer för övergreppsskandalen i Chile. Det handlar om fem präster från kretsen kring den dömde prästen Fernando Karadima, meddelade Vatikanen under tisdagen. Gruppen åtföljs av ytterligare två präster…

Chilenska biskopar möter påven

Mellan i morgon 15 maj och torsdag 17 maj kommer påven Franciskus att möta 33 chilenska biskopar för att dela med sig av sin syn på krisen med mängder av sexuella övergrepp begångna av präster i Chile, och för att…

Påven tar emot chilenska offer för övergrepp

Påven Franciskus tar vid kommande veckoslut emot offer för övergrepp från Chile. De tre männen – Juan Carlos Cruz, James Hamilton och José Andrés Murillo – är under flera dagar gäster i Vatikanen, heter det i ett pressmeddelande i onsdags….

Påvens nya barnskyddskommission har påbörjat arbetet

Påvens nya barnskyddskommission har påbörjat sitt arbete. I centrum för gruppens första möte, som hölls i helgen som gick, stod enligt Vatikanen en utfrågning av offer från England och Wales. Överläggningarna avslutades under lördagen med att påven tog emot kommissionens…

Nya anklagelser mot kardinal Pell

I fallet där kuriekardinal George Pell beskylls för sexuella övergrepp har ett vittne kommit med nya anklagelser mot Vatikanens finanschef. Vittnet ska lämnat ett längre vittnesmål hos polisen i Melbourne, rapporterade australienska medier under tisdagen. Varken de nya anklagelserna eller detaljer…

Rättsprocessen mot kardinal Pell går vidare

På måndag, den 5 mars, börjar en offentlig utfrågning av kardinal George Pell angående sexuella övergrepp. Utfrågningen som beräknas ta flera veckor äger rum inför domstol i Melbourne, Australien. I slutet av denna rättsprocess kommer beslut om anklagelserna att fattas….

Vatikanen överväger lokala specialdomstolar mot övergrepp

Med speciella lokala domstolar ämnar Vatikanen påskynda de processer angående sexuella övergrepp mot minderåriga, som har överlämnats till rättslig prövning i Rom. Den italienska webbplatsen Vatican Insider rapporterade på tisdagen (27 februari 2018) att det niohövdade kardinalsrådet K9 överväger en…

”Inga offer har trätt fram”

På sin resa hem från Chile försvarade påven, återigen, biskop Juan Barros med orden ”ni säger att det finns offer, men jag har inte sett några, för de har inte trätt fram”. I en lång artikel, återgiven av bland annat…