Tagged 'skapelsen'

Europeiska biskopar planerar för skapelsetid

Den europeiska katolska biskopskonferensen (CCEE) och det ekumeniska samarbetsorganet Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inbjuder i ett uttalande till gemensam bön för skapelsen under tiden från och med den 1 september till den 4 oktober. I uttalandet står att ”genom…

Påvlig encyklika om ekologi kommer till sommaren

Den länge emotsedda encyklikan från påven Franciskus om ”Människan och ekologin” kommer att offentliggöras i juni eller juli. Påven meddelade detta under flygresan från Sri Lanka till Filippinerna, enligt medföljande journalister. Under denna ”flygande presskonferens” berättade han att han skrivit…