Tagged 'Ssangyongs bilfabrik'

Biskop klättrade upp i pylon till strejkande arbetare

Biskop Matthias Ri Iong-hoon besökte i dag två avskedade arbetare som har sittstrejkat de senaste 126 dagarna på toppen av kraftverkstorn nära Ssangyongs bilfabrik i Pyeontaek i Sydkorea. Biskopen, som är ordförande för Koreas kommitté för Justitia et Pax, uppmanade…