"SSPX" tag

Vatikanen understryker sin aktning för judendomen

Katolska kyrkan kommer inte vackla i dess erkännande av judendomen, ett erkännande som uttrycktes vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det lovade nyligen chefen för Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, kardinal Kurt Koch. Han sade att Andra Vatikankonciliets skrivelse Nostra Aetate förblir ”ett grundläggande dokument”, ett Magna Charta för kyrkans relation till judendomen….

SSPX utestänger Williamson

Det traditionalistiska Piusbrdraskapet (SSPX), som har varit involverade i försoningssamtal med Rom, har nu uteslutit den förintelseförnekande biskopen Richard Williamson. Enligt kommunikén som publicerades från SSPX högkvarter i Schweiz i går, den 23 oktober, har Williamson distanserat sig själv från SSPX under de senaste åren och ”vägrat att visa respekt…

Johann Baptist Metz: Nyalfabetisering före nyevangelisering

Den tyske fundamentalteologen Johann Baptist Metz anser att en ”nyalfabetisering av vårt religiösa språk” är nödvändig. En nyevangelisering måste föregås av en sådan nyalfabetisering, sade Metz under veckoslutet i den tyska staden Mainz. Johann Baptist Metz, som har influerats starkt av befrielseteologin och som grundat en ny politisk teologi, höll ett…

Vatikanen: Inga nya förhandlingar med SSPX

Under de senaste veckorna har flera ledande personer inom Piusbrödraskapet (SSPX) – däribland ledaren för det tyska distriktet av SSPX Franz Schmidberger – i offentliga uttalanden gjort klart att samtalen om en försoning mellan SSPX och Rom har brutit samman. Det finns inga förutsättningar för en försoning mellan partnerna, konstaterar…

”Kyrkan är inte en grupp vänner” säger brasiliansk biskop

Den växande populariteten att gå till mässan i den extraordinarie riten kan vara en av de mer överraskande kulturella utvecklingarna under de senaste åren, även om det har gått obemärkt förbi utanför den katolska världen. Men det är en trend som kan komma att ge eko de närmaste åren, eller…

Kardinal Koch om Andra Vatikankonciliet och SSPX

Den schweiziske kuriekardinalen Kurt Koch, som är chef för det Påvliga rådet för kristen enhet, kommenterade i en intervju med den katolska nyhetsbyrån Kathpress i tisdags den fortsatta betydelsen av Andra Vatikankonciliet, inklusive de koncilsutsagor som gäller kyrkans relationer till andra kristna och till andra religioner. Med tanke på somliga…

Troskongregationens chef om befrielseteologi, SSPX och LCWR

På frågan om hur han kommer att hantera de mest kontroversiella frågorna som han ärvt, sade den nye chefen för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard L. Müller, att: ”för kyrkans framtid är det viktigt att komma över ideologiska konflikter, vilken sida de än kommer ifrån.” Den tyske ärkebiskopen Gerhard L. Müller, som sedan…

Dags att inse att SSPX och Rom är vid skiljevägen

Ett knappt fyrtiotal ledande personer inom det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) var den 9 – 14 juli församlade till överläggningar i ett så kallat generalkapitel i rörelsens moderhus i Econe i Schweiz. Deltagarna i generalkapitlet beslöt att ställa sig bakom det tidigare beslutet av rörelsens generalsuperior biskop Bernard Fellay om att…

Tillbakablick på det ”påvliga året”

Varje år vid denna tid, ägnar sig de flesta amerikanska journalister som granskar juridik åt att gå igenom vad Högsta domstolen beslutat i ett försök att identifiera trender och teman i domstolens viktigaste avgöranden. Högsta domstolens år, som spänner mellan oktober-juni, matchar mycket bra med vad vi kan kalla det…

SSPX: Troskongregationens nye chef sprider heresier

I ett officiellt uttalande, publicerat idag, torsdag den 5 juli, på rörelsens egen hemsida, uttrycker det tyska distriktet av Piusbrödraskapet (SSPX) sin förvåning över påvens utnämning häromdagen  av den tyske biskopen Gerhard Ludwig Müller till ny prefekt för Vatikanens Troskongregation. I uttalandet räknar man upp fem punkter där man påstår…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.