Tagged 'statsbudget'

Luxemburg ”måste sluta gynna katolska kyrkan”

En officiell undersökning har sagt att regeringen i Luxemburg bryter mot rättslig neutralitet i landet och tydligt gynnar den katolska kyrkan framför andra religioner. Rapporten, som beställts av regeringen, uppger att Luxemburg – där 87 procent av de 500 000 invånarna…