Tagged 'Svante Lundgren'

Understreckare om världens mest förföljda religion

Svante Lundgren, religionsforskare knuten till Åbo Akademi och Lunds universitet, har skrivit en understreckare i Svenska Dagbladet om kristendomsförföljelse (Fakta om världens mest förföljda religion). Artikel utgår ifrån boken The Global War on Christians av John L. Allen Jr. I Signum nr 7/2013 (endast i pappersutgåvan) fanns…

Pius XII och judarna i Svenska Dagbladet

Frågan om påven Pius XII:s agerande under andra världskriget för att rädda judar undan Förintelsen har diskuterats livligt de senaste 50 åren. Klart är att påven var kritisk mot nazismen och att hans avsikt var att hjälpa judar att undkomma…