Tagged 'Svenska Dagbladet'

von Hall om årets person Franciskus

Gunilla von Hall kommenterar i balanserade och positiva ordalag i dagens Svenska Dagbladet det faktum att Time Magazine utvalt påven Franciskus till årets person (Påven Franciskus vald till Årets person). Red. Signum 2013-12-12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pave-franciskus-vald-till-arets-person_8815562.svd

Om påven i svenska medier senaste dygnet

Under det senaste dygnet har det inte saknats kommentarer till valet av kardinal Bergoglio som ny påve, Franciscus. Här ett axplock från medierna. Dominikansyster Madeleine Fredell och Örjan Ekman Människor och tro Ulla Gudmundson i radio, Dalanytt ”Vägrar ha chaufför,…